academy international
academy international

Oferta

Jakie są nasze żłobki? Lubiane przez dzieci!

To dla nas najlepsza rekomendacja. Żłobek jest dla nas miejscem troskliwej opieki, stopniowej nauki samodzielności, odkrywania zdolności i upodobań dziecka.

W naszych placówkach żłobkowych kładziemy duży nacisk na edukację, a że na naukę nigdy nie jest za wcześnie – pięćdziesiąt procent zdolności do uczenia rozwija się bowiem w pierwszych trzech latach życia – staramy się przekazać maluchom jak najwięcej cennych treści edukacyjnych.

Wyzwalamy u dzieci twórcze zachowania, a dzięki zagadkom i zabawom słownym rozwijamy w nich umiejętność logicznego myślenia. Bawimy się, uczymy i zaspokajamy naturalną ciekawość świata!

Dwujęzyczność

Wiedząc, jak ogromny potencjał mają małe dzieci, staramy się go nie zmarnować. Dlatego już w żłobku przyzwyczajamy dzieci do języka angielskiego – oswajamy je z jego melodyką czy uczymy pierwszych słówek wykorzystując metodę immersji językowej.

Nauczyciel angielskiego prowadzi zajęcia w grupie żłobkowej przez godzinę dziennie. Ponadto część wychowawców w placówce mówi wyłącznie po angielsku, dlatego dzieci mają okazję obcować z językiem także na placu zabaw, przy myciu ząbków czy w szatni. Pozwala to maluchom w naturalny sposób poznawać nowy język, likwidując bariery jakie powstają przy tradycyjnym nauczaniu.

Czytaj dalej

Wiedząc, jak ogromny potencjał mają małe dzieci, staramy się go nie zmarnować. Dlatego już w żłobku przyzwyczajamy dzieci do języka angielskiego – oswajamy je z jego melodyką czy uczymy pierwszych słówek wykorzystując metodę immersji językowej.

Nauczyciel angielskiego prowadzi zajęcia w grupie żłobkowej przez godzinę dziennie. Ponadto część wychowawców w placówce mówi wyłącznie po angielsku, dlatego dzieci mają okazję obcować z językiem także na placu zabaw, przy myciu ząbków czy w szatni. Pozwala to maluchom w naturalny sposób poznawać nowy język, likwidując bariery jakie powstają przy tradycyjnym nauczaniu.

Rozwój motoryki

Okres żłobkowy to niezwykle ważny czas w rozwoju dziecięcej motoryki dużej i małej. Im więcej form ruchowych opanuje dziecko w pierwszym okresie swojego życia, tym lepiej rozwiniemy jego koordynację ruchową i koncentrację uwagi, co w kolejnych latach ułatwi mu wykonywanie wszelkich czynności manualnych.

Motoryka duża to wszystkie obszerne ruchy, w które zaangażowane jest całe ciało lub jego znaczna część, np. ręce i nogi. Dzieci coraz stabilniej chodzą, chwytają, stają na palcach czy wspinają się. Zabawy ruchowe, gry z piłką czy małe wyzwania na konstrukcjach w naszych ogrodach są idealnymi ćwiczeniami dla rozwoju motoryki dużej. Prywatne place zabaw Academy International zostały przygotowane tak, aby dzieci w bezpiecznych warunkach mogły regularnie korzystać z zabaw na świeżym powietrzu.

Równie dużo uwagi poświęcamy motoryce małej, czyli koordynacji na linii oko – ręka. Dzieci w wieku żłobkowym wprost uwielbiają rysować, malować czy lepić, wykonujemy więc wspólnie rozmaite prace plastyczne. Z dużą satysfakcją obserwujemy, jak maluchy z grup żłobkowych Academy International z dnia na dzień robią coraz większe postępy i jak wszechstronnie się rozwijają.

Czytaj dalej

Okres żłobkowy to niezwykle ważny czas w rozwoju dziecięcej motoryki dużej i małej. Im więcej form ruchowych opanuje dziecko w pierwszym okresie swojego życia, tym lepiej rozwiniemy jego koordynację ruchową i koncentrację uwagi, co w kolejnych latach ułatwi mu wykonywanie wszelkich czynności manualnych.

Motoryka duża to wszystkie obszerne ruchy, w które zaangażowane jest całe ciało lub jego znaczna część, np. ręce i nogi. Dzieci coraz stabilniej chodzą, chwytają, stają na palcach czy wspinają się. Zabawy ruchowe, gry z piłką czy małe wyzwania na konstrukcjach w naszych ogrodach są idealnymi ćwiczeniami dla rozwoju motoryki dużej. Prywatne place zabaw Academy International zostały przygotowane tak, aby dzieci w bezpiecznych warunkach mogły regularnie korzystać z zabaw na świeżym powietrzu.

Równie dużo uwagi poświęcamy motoryce małej, czyli koordynacji na linii oko – ręka. Dzieci w wieku żłobkowym wprost uwielbiają rysować, malować czy lepić, wykonujemy więc wspólnie rozmaite prace plastyczne. Z dużą satysfakcją obserwujemy, jak maluchy z grup żłobkowych Academy International z dnia na dzień robią coraz większe postępy i jak wszechstronnie się rozwijają.

Środowisko daltońskie

W  grupach żłobkowych pracujemy w środowisku daltońskim w zakresie odpowiadającym rozwojowi najmłodszych wychowanków. Dzieci motywowane są do działania poprzez wspieranie i akceptację.

Od początku zachęcamy dzieci do samodzielności, konsekwentnie starając się nie wyręczać ich w tym, co mogą już zrobić same. Rodzice często dziwią się, że w relatywnie krótkim okresie ich pociechy robią tak duże postępy np. w zakresie czynności samoobsługowych.

W nauce samodzielnego jedzenia, ubierania się czy malowania farbami z powodzeniem korzystamy ze sprawdzonej metody prób i błędów. Choć nieraz wymaga to dłuższego czasu, pozwalamy dziecku poczuć satysfakcję, np. z samodzielnego zapięcia guzików.

Dzieci uczą się współpracy, pracując w grupach i razem się bawiąc. Dzięki temu szybko spostrzegają, że efekt wspólnych działań jest wypadkową zaangażowania każdego z osobna, a pomoc ofiarowana koledze czy koleżance może przynieść radość i satysfakcję obu stronom.

W pracy z najmłodszymi wykorzystujemy narzędzia daltońskie, jak plan dnia, zegar daltoński pozwalający dzieciom na odnalezienie się w abstrakcyjnym dla nich jeszcze pojęciu czasu czy kalendarz urodzin.

Czytaj dalej

W  grupach żłobkowych pracujemy w środowisku daltońskim w zakresie odpowiadającym rozwojowi najmłodszych wychowanków. Dzieci motywowane są do działania poprzez wspieranie i akceptację.

Od początku zachęcamy dzieci do samodzielności, konsekwentnie starając się nie wyręczać ich w tym, co mogą już zrobić same. Rodzice często dziwią się, że w relatywnie krótkim okresie ich pociechy robią tak duże postępy np. w zakresie czynności samoobsługowych.

W nauce samodzielnego jedzenia, ubierania się czy malowania farbami z powodzeniem korzystamy ze sprawdzonej metody prób i błędów. Choć nieraz wymaga to dłuższego czasu, pozwalamy dziecku poczuć satysfakcję, np. z samodzielnego zapięcia guzików.

Dzieci uczą się współpracy, pracując w grupach i razem się bawiąc. Dzięki temu szybko spostrzegają, że efekt wspólnych działań jest wypadkową zaangażowania każdego z osobna, a pomoc ofiarowana koledze czy koleżance może przynieść radość i satysfakcję obu stronom.

W pracy z najmłodszymi wykorzystujemy narzędzia daltońskie, jak plan dnia, zegar daltoński pozwalający dzieciom na odnalezienie się w abstrakcyjnym dla nich jeszcze pojęciu czasu czy kalendarz urodzin.

Organizacja

Grupy żłobkowe liczą od 7 do maksymalnie 18 dzieci. Zgodnie z naszymi standardami w czasie zajęć w sali na maksymalnie 8 dzieci przypada 1 opiekun; w czasie wyjść na plac zabaw oraz w czasie serwowania posiłków jest to 1 osoba personelu na 6 dzieci.

Grupy żłobkowe w placówkach Academy International działają według następującego ramowego rozkładu dnia:

9:00-9:30 śniadanie

9:30-10:00 angielski

10:00-11:00 zajęcia z wychowawcą

11:00-12:00 spacer/zabawa

12:00-12:30 obiad

12:30-14:30 drzemka

15:15-15:30 I podwieczorek

16:15-16:30 II podwieczorek

Czytaj dalej

Grupy żłobkowe liczą od 7 do maksymalnie 18 dzieci. Zgodnie z naszymi standardami w czasie zajęć w sali na maksymalnie 8 dzieci przypada 1 opiekun; w czasie wyjść na plac zabaw oraz w czasie serwowania posiłków jest to 1 osoba personelu na 6 dzieci.

Grupy żłobkowe w placówkach Academy International działają według następującego ramowego rozkładu dnia:

9:00-9:30 śniadanie

9:30-10:00 angielski

10:00-11:00 zajęcia z wychowawcą

11:00-12:00 spacer/zabawa

12:00-12:30 obiad

12:30-14:30 drzemka

15:15-15:30 I podwieczorek

16:15-16:30 II podwieczorek