academy international
academy international

Oferta

Dajemy uczniom narzędzia, dzięki którym osiągną sukces

Naszym celem jest tworzenie inspirującego środowiska, w którym dobre wychowanie i wysoki poziom edukacji przygotują naszych uczniów na wyzwania, jakie stawia przed nimi współczesny świat. Zapewniamy im wszechstronną edukację oraz wykształcenie kompetencji liderskich, dzięki którym Młody Człowiek osiągnie w życiu wyznaczone przez siebie cele.

Dwujęzyczność

Efektywny program dwujęzycznej edukacji językowej, realizowany w placówkach Academy International, oparty jest na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning). Oznacza to jednoczesne przekazywanie treści z nauczanych dziedzin i naukę języka obcego. Dziecko poznaje wiedzę z różnych przedmiotów w języku angielskim nie tylko w czasie lekcji, ale również podczas zajęć dodatkowych, zabaw i codziennych czynności. Nauczanie realizowane w środowisku dwujęzycznym oznacza, że znaczna część komunikacji z dziećmi odbywa się w języku angielskim. Dzięki temu języki obce stają się dla naszych podopiecznych jednym z naturalnych sposobów komunikacji.

Nauka języka angielskiego w szkole to 10 godzin zajęć lekcyjnych w tygodniu, w tym w klasach:

  • 1-3 science, math,
  • 4-6 history, science,
  • 7-8 geography, biology.

Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską w celu promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Czytaj dalej

Efektywny program dwujęzycznej edukacji językowej, realizowany w placówkach Academy International, oparty jest na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning). Oznacza to jednoczesne przekazywanie treści z nauczanych dziedzin i naukę języka obcego. Dziecko poznaje wiedzę z różnych przedmiotów w języku angielskim nie tylko w czasie lekcji, ale również podczas zajęć dodatkowych, zabaw i codziennych czynności. Nauczanie realizowane w środowisku dwujęzycznym oznacza, że znaczna część komunikacji z dziećmi odbywa się w języku angielskim. Dzięki temu języki obce stają się dla naszych podopiecznych jednym z naturalnych sposobów komunikacji.

Nauka języka angielskiego w szkole to 10 godzin zajęć lekcyjnych w tygodniu, w tym w klasach:

  • 1-3 science, math,
  • 4-6 history, science,
  • 7-8 geography, biology.

Metoda CLIL jest rekomendowana przez Komisję Europejską w celu promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Jestem młodym liderem

"Jestem młodym liderem” to autorski projekt edukacyjny Academy International, który pozwala uzupełnić programy nauczania o rozwój kompetencji liderskich u dzieci. Wierzymy, że dzięki połączeniu wszechstronnego wykształcenia z umiejętnością odkrywania własnego potencjału oraz rozwojem pewności siebie, nasi wychowankowie odnajdą się w każdym środowisku oraz osiągną w życiu sukces, niezależnie od tego, czy zechcą zostać astronautą, ekonomistą, lekarzem, sportowcem, czy artystą – gdziekolwiek na świecie.

"Jestem młodym liderem" ma na celu rozwinięcie u dzieci odwagi, odpowiedzialności i samodyscypliny, koncentracji, umiejętności tworzenia klarownego przekazu, rozwiązywania problemów, współpracy oraz inicjatywy w działaniu.

Opiekunem merytorycznym i koordynatorem projektu "Jestem młodym liderem” jest pani Ewa Turek – doradca w świecie biznesu, ekspert w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego, przywództwa i komunikacji. Od lat związana z międzynarodową organizacją mówców i liderów Toastmasters International. Uzyskała tytuł Distinguished Toastmasters. Mówca na konferencji TEDx.

Czytaj dalej

"Jestem młodym liderem” to autorski projekt edukacyjny Academy International, który pozwala uzupełnić programy nauczania o rozwój kompetencji liderskich u dzieci. Wierzymy, że dzięki połączeniu wszechstronnego wykształcenia z umiejętnością odkrywania własnego potencjału oraz rozwojem pewności siebie, nasi wychowankowie odnajdą się w każdym środowisku oraz osiągną w życiu sukces, niezależnie od tego, czy zechcą zostać astronautą, ekonomistą, lekarzem, sportowcem, czy artystą – gdziekolwiek na świecie.

"Jestem młodym liderem" ma na celu rozwinięcie u dzieci odwagi, odpowiedzialności i samodyscypliny, koncentracji, umiejętności tworzenia klarownego przekazu, rozwiązywania problemów, współpracy oraz inicjatywy w działaniu.

Opiekunem merytorycznym i koordynatorem projektu "Jestem młodym liderem” jest pani Ewa Turek – doradca w świecie biznesu, ekspert w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego, przywództwa i komunikacji. Od lat związana z międzynarodową organizacją mówców i liderów Toastmasters International. Uzyskała tytuł Distinguished Toastmasters. Mówca na konferencji TEDx.

Rozszerzony program matematyki oraz program logicznego myślenia

Wiele lat doświadczenia w pracy z dziećmi pokazało nam, że odpowiedni dobór zabaw, gier, zagadek, zadań, ale także sposobu nauczania wpływa na zdolność logicznego myślenia. Dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie autorskiego programu rozwoju tej umiejętności dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. "Gimnastyka umysłu" jest kontynuacją programu "Mądra główka-łamigłówka", realizowanego w przedszkolach Academy International.

"Gimnastyka umysłu" rozwija zdolności właściwego wnioskowania, rozwiązywania problemów samodzielnie i w grupie, daje szansę na pokonywanie barier i trudnych sytuacji. Kształci także spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji, dzięki czemu wzbogaca procesy poznawcze dziecka oraz ma wpływ na jego rozwój umysłowy. Program ten realizujemy za pomocą m.in.: eksperymentów naukowych, zagadek, quizów, krzyżówek, konstruowania map, burz mózgów, zabaw matematycznych i słownych.

Rozwój logicznego myślenia wpieramy także poprzez naukę gry w szachy. Posiadamy certyfikat "Szachy przyjazne w szkole i przedszkolu".

Od klasy czwartej logiczne myślenie trenujemy dzięki rozszerzonemu programowi matematyki, realizowanemu w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Czytaj dalej

Wiele lat doświadczenia w pracy z dziećmi pokazało nam, że odpowiedni dobór zabaw, gier, zagadek, zadań, ale także sposobu nauczania wpływa na zdolność logicznego myślenia. Dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie autorskiego programu rozwoju tej umiejętności dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. "Gimnastyka umysłu" jest kontynuacją programu "Mądra główka-łamigłówka", realizowanego w przedszkolach Academy International.

"Gimnastyka umysłu" rozwija zdolności właściwego wnioskowania, rozwiązywania problemów samodzielnie i w grupie, daje szansę na pokonywanie barier i trudnych sytuacji. Kształci także spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji, dzięki czemu wzbogaca procesy poznawcze dziecka oraz ma wpływ na jego rozwój umysłowy. Program ten realizujemy za pomocą m.in.: eksperymentów naukowych, zagadek, quizów, krzyżówek, konstruowania map, burz mózgów, zabaw matematycznych i słownych.

Rozwój logicznego myślenia wpieramy także poprzez naukę gry w szachy. Posiadamy certyfikat "Szachy przyjazne w szkole i przedszkolu".

Od klasy czwartej logiczne myślenie trenujemy dzięki rozszerzonemu programowi matematyki, realizowanemu w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Praca w środowisku daltońskim

Działania wychowawcze w naszych placówkach realizujemy w oparciu o międzynarodowy program "Dalton International". Pracując w środowisku daltońskim kształtujemy u uczniów samodzielność, umiejętność współpracy, odpowiedzialność za swoje działania oraz zachęcamy je do refleksji. Rozwijając te kompetencje u dzieci, pomagamy im budować poczucie własnej wartości i pewności siebie, dzięki czemu z pasją realizują swoje cele i spełniają marzenia. Zachęcamy uczniów do niezależności i odwagi w myśleniu, podejmowania decyzji i działania.

Dbamy o spójność aktywności proponowanych przez naszą placówkę, tworząc tym samym solidny fundament w kształtowaniu osobowości dziecka.

Czytaj dalej

Działania wychowawcze w naszych placówkach realizujemy w oparciu o międzynarodowy program "Dalton International". Pracując w środowisku daltońskim kształtujemy u uczniów samodzielność, umiejętność współpracy, odpowiedzialność za swoje działania oraz zachęcamy je do refleksji. Rozwijając te kompetencje u dzieci, pomagamy im budować poczucie własnej wartości i pewności siebie, dzięki czemu z pasją realizują swoje cele i spełniają marzenia. Zachęcamy uczniów do niezależności i odwagi w myśleniu, podejmowania decyzji i działania.

Dbamy o spójność aktywności proponowanych przez naszą placówkę, tworząc tym samym solidny fundament w kształtowaniu osobowości dziecka.

Zajęcia dodatkowe

Co roku oferta zajęć dodatkowych jest skrupulatnie weryfikowana przez zespół Academy International. Staramy się, aby były one przede wszystkim rozwijające, ale także interesujące dla naszych uczniów. To m.in. zajęcia szachowe, plastyka, eksperymenty czy zajęcia ruchowe, np. gimnastyka korekcyjna. Oferujemy także konsultacje logopedyczne i psychologiczne.

Z ofertą zajęć dodatkowych na dany rok szkolny (dodatkowo płatnych), które organizowane są w naszych placówkach, można się zapoznać na początku września.

Czytaj dalej

Co roku oferta zajęć dodatkowych jest skrupulatnie weryfikowana przez zespół Academy International. Staramy się, aby były one przede wszystkim rozwijające, ale także interesujące dla naszych uczniów. To m.in. zajęcia szachowe, plastyka, eksperymenty czy zajęcia ruchowe, np. gimnastyka korekcyjna. Oferujemy także konsultacje logopedyczne i psychologiczne.

Z ofertą zajęć dodatkowych na dany rok szkolny (dodatkowo płatnych), które organizowane są w naszych placówkach, można się zapoznać na początku września.

Organizacja

Szkoła czynna jest w godzinach 8.00 – 18.00. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o 8:30, a po ich zakończeniu dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe.

Uczniowie szkół Academy International noszą zaprojektowany specjalnie dla naszych wychowanków strój szkolny. Jest on fantastycznym elementem identyfikacji wizualnej szkolnej społeczności. Uczniowie noszą go z dumą i radością! Od poniedziałku do czwartku obowiązuje  podstawowa wersja stroju szkolnego. W piątki uczniowie zakładają do szkoły ubiór dowolny. W czasie uroczystości szkolnych uczniowie zakładają strój galowy.

Czytaj dalej

Szkoła czynna jest w godzinach 8.00 – 18.00. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o 8:30, a po ich zakończeniu dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe.

Uczniowie szkół Academy International noszą zaprojektowany specjalnie dla naszych wychowanków strój szkolny. Jest on fantastycznym elementem identyfikacji wizualnej szkolnej społeczności. Uczniowie noszą go z dumą i radością! Od poniedziałku do czwartku obowiązuje  podstawowa wersja stroju szkolnego. W piątki uczniowie zakładają do szkoły ubiór dowolny. W czasie uroczystości szkolnych uczniowie zakładają strój galowy.