academy international
academy international

Oferta

Inspirujące i kreatywne środowisko dla każdego dziecka

Co wyróżnia nasze placówki? Na każdym etapie rozwoju nie tylko przekazujemy wiedzę dostosowaną do wieku dziecka, ale przede wszystkim rozwijamy jego zdolności oraz kształtujemy nowe umiejętności.

Dbamy, by dzieci w naszych przedszkolach były samodzielne, odważne, odpowiedzialne oraz chętne do współpracy. Dajemy naszym podopiecznym przestrzeń do wyrażania własnego zdania, podejmowania decyzji oraz kreatywności.

Pokazujemy dzieciom, że wykorzystując własny potencjał we współpracy z innymi są w stanie osiągnąć znacznie więcej, a jednocześnie świetnie się bawić.

A wszystko po to, by wyrosły na otwartych na świat i mierzących wysoko młodych ludzi. Aby w dorosłym życiu osiągały wyznaczone przez siebie cele niezależnie od tego, czy zechcą zostać astronautami, ekonomistami, lekarzami, sportowcami, czy artystami – gdziekolwiek na świecie.

Dwujęzyczność

Efektywny program dwujęzycznej edukacji językowej w placówkach Academy International oparty jest na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning). Oznacza to jednoczesne przekazywanie treści z nauczanych dziedzin i naukę języka obcego. W czasie zabaw i codziennych czynności dziecko styka się z otoczeniem, opisywanym przez nauczyciela w języku angielskim.

W grupach przedszkolnych nauka angielskiego przez zabawę trwa kilka godzin dziennie. Dzieci realizują cykle edukacyjne zgodnie z programem. We wszystkich placówkach Academy International część komunikacji z dziećmi odbywa się wyłącznie w języku angielskim – dzieci mają okazję obcować z językiem nie tylko podczas zajęć, ale także na placu zabaw czy w szatni. Pozwala to naszym wychowankom w naturalny sposób poznawać nowy język, likwidując bariery, jakie powstają przy tradycyjnym nauczaniu. Dodatkowo, w grupach pięcio- i sześciolatków uczymy dzieci drugiego języka obcego – hiszpańskiego.

Czytaj dalej

Efektywny program dwujęzycznej edukacji językowej w placówkach Academy International oparty jest na metodzie CLIL (Content and Language Integrated Learning). Oznacza to jednoczesne przekazywanie treści z nauczanych dziedzin i naukę języka obcego. W czasie zabaw i codziennych czynności dziecko styka się z otoczeniem, opisywanym przez nauczyciela w języku angielskim.

W grupach przedszkolnych nauka angielskiego przez zabawę trwa kilka godzin dziennie. Dzieci realizują cykle edukacyjne zgodnie z programem. We wszystkich placówkach Academy International część komunikacji z dziećmi odbywa się wyłącznie w języku angielskim – dzieci mają okazję obcować z językiem nie tylko podczas zajęć, ale także na placu zabaw czy w szatni. Pozwala to naszym wychowankom w naturalny sposób poznawać nowy język, likwidując bariery, jakie powstają przy tradycyjnym nauczaniu. Dodatkowo, w grupach pięcio- i sześciolatków uczymy dzieci drugiego języka obcego – hiszpańskiego.

Środowisko daltońskie

Działania wychowawcze realizujemy w oparciu o certyfikowany międzynarodowy projekt „Dalton International”. Plan daltoński polega na indywidualnej pracy uczniów, dzięki czemu umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka. Tym samym uczymy naszych podopiecznych polegania na sobie, budzimy w nich inicjatywę i zachęcamy do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.

Pracując w środowisku daltońskim kształtujemy u dzieci samodzielność, umiejętność współpracy, odpowiedzialność za swoje działania oraz zachęcamy je do refleksji. Rozwijając te kompetencje od najmłodszych lat, pomagamy dzieciom budować poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Czytaj dalej

Działania wychowawcze realizujemy w oparciu o certyfikowany międzynarodowy projekt „Dalton International”. Plan daltoński polega na indywidualnej pracy uczniów, dzięki czemu umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka. Tym samym uczymy naszych podopiecznych polegania na sobie, budzimy w nich inicjatywę i zachęcamy do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy.

Pracując w środowisku daltońskim kształtujemy u dzieci samodzielność, umiejętność współpracy, odpowiedzialność za swoje działania oraz zachęcamy je do refleksji. Rozwijając te kompetencje od najmłodszych lat, pomagamy dzieciom budować poczucie własnej wartości i pewności siebie.

Edukacja

W wieku przedszkolnym rozwija się znaczna część możliwości intelektualnych człowieka oraz jego wrodzonych predyspozycji, także tych dotyczących zdolności uczenia się. Mając tę świadomość – oraz ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi – z wielką troską dobraliśmy skuteczne metody nauki czytania i pisania, matematyki oraz logicznego myślenia. Od wielu lat z pełnym sukcesem przygotowujemy naszych podopiecznych do najlepszych szkół w Warszawie, w tym do dwujęzycznych szkół Academy International.

W placówkach Academy International nie ograniczamy się wyłącznie do realizacji podstawy programowej. Czytania i pisania uczymy już od najmłodszych grup przedszkolnych, stosując Glottodydaktykę – metodę profesora Bronisława Rocławskiego. Pozwala ona na rozwój tych umiejętności poprzez twórcze zabawy dydaktyczne. Ta niezwykle skuteczna i doceniana przez pedagogów metoda nastawiona jest na indywidualny tryb nauczania, zgodnie z możliwościami dziecka. To bliska nam idea, całkowicie zbieżna z założeniami planu daltońskiego.

Matematyki uczymy w oparciu o metodykę profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Uważa ona, że w nauce tego przedmiotu najważniejsze są osobiste doświadczenia, które stanowią punkt odniesienia dla pojęć i umiejętności. Program edukacji matematycznej prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej obejmuje: orientację przestrzenną, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikację, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicję geometryczną, kształtowanie gier przez dzieci oraz zapisywanie czynności matematycznych. Każdemu dziecku w nauce towarzyszy miś. Rozszerzony program matematyki jest jednym z fundamentów naszego programu rozwoju nauki logicznego myślenia.

Ponadto we wszystkich placówkach Academy International realizujemy nasz autorski program „Mądra Główka-Łamigłówka". Jego celem jest rozwój logicznego myślenia, wzmacnianie odporności emocjonalnej dziecka i budowanie wiary we własne możliwości. Oparty jest on na różnorodnych działaniach rozwijających myślenie oraz kreatywność. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Wśród młodszych dzieci wdrażamy go poprzez zabawy logiczne, zagadki i ćwiczenia słowno-rysunkowe. W pracy z dziećmi starszymi większy nacisk kładziemy na gry logiczne, takie jak np. warcaby, a dla najstarszych dzieci – pięcio- i sześciolatków – szachy. Posiadamy certyfikat „Szachy przyjazne w szkole i przedszkolu”.

Czytaj dalej

W wieku przedszkolnym rozwija się znaczna część możliwości intelektualnych człowieka oraz jego wrodzonych predyspozycji, także tych dotyczących zdolności uczenia się. Mając tę świadomość – oraz ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi – z wielką troską dobraliśmy skuteczne metody nauki czytania i pisania, matematyki oraz logicznego myślenia. Od wielu lat z pełnym sukcesem przygotowujemy naszych podopiecznych do najlepszych szkół w Warszawie, w tym do dwujęzycznych szkół Academy International.

W placówkach Academy International nie ograniczamy się wyłącznie do realizacji podstawy programowej. Czytania i pisania uczymy już od najmłodszych grup przedszkolnych, stosując Glottodydaktykę – metodę profesora Bronisława Rocławskiego. Pozwala ona na rozwój tych umiejętności poprzez twórcze zabawy dydaktyczne. Ta niezwykle skuteczna i doceniana przez pedagogów metoda nastawiona jest na indywidualny tryb nauczania, zgodnie z możliwościami dziecka. To bliska nam idea, całkowicie zbieżna z założeniami planu daltońskiego.

Matematyki uczymy w oparciu o metodykę profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Uważa ona, że w nauce tego przedmiotu najważniejsze są osobiste doświadczenia, które stanowią punkt odniesienia dla pojęć i umiejętności. Program edukacji matematycznej prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej obejmuje: orientację przestrzenną, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia, dodawania i odejmowania, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikację, układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicję geometryczną, kształtowanie gier przez dzieci oraz zapisywanie czynności matematycznych. Każdemu dziecku w nauce towarzyszy miś. Rozszerzony program matematyki jest jednym z fundamentów naszego programu rozwoju nauki logicznego myślenia.

Ponadto we wszystkich placówkach Academy International realizujemy nasz autorski program „Mądra Główka-Łamigłówka". Jego celem jest rozwój logicznego myślenia, wzmacnianie odporności emocjonalnej dziecka i budowanie wiary we własne możliwości. Oparty jest on na różnorodnych działaniach rozwijających myślenie oraz kreatywność. Program realizowany jest we wszystkich grupach wiekowych. Wśród młodszych dzieci wdrażamy go poprzez zabawy logiczne, zagadki i ćwiczenia słowno-rysunkowe. W pracy z dziećmi starszymi większy nacisk kładziemy na gry logiczne, takie jak np. warcaby, a dla najstarszych dzieci – pięcio- i sześciolatków – szachy. Posiadamy certyfikat „Szachy przyjazne w szkole i przedszkolu”.

Organizacja

Grupy przedszkolne liczą od 10 do maksymalnie 18 dzieci. W czasie zajęć w placówce oraz na spacerach, opieka sprawowana jest przez jedną osobę na dziesięcioro dzieci w przypadku trzylatków oraz na dwanaścioro dzieci w przypadku czterolatków.

Dla wszystkich przedszkolaków organizujemy wycieczki z przejazdem autokarem. Dzieci z najstarszych grup mogą uczestniczyć także w wycieczkach z przejazdem komunikacją miejską.

Grupy przedszkolne w placówkach Academy International działają według następującego ramowego rozkładu dnia:

9:00-9:30 śniadanie

9:30-11:00 język angielski/zajęcia dydaktyczne

11:30-12:30 spacer/zabawa

12:30-13:30 obiad

13:30-14:30 odpoczynek/słuchanie bajek, muzyki

14:30-15:00 Mądra Główka-Łamigłówka

15:00-15:15 I podwieczorek

16:30-17:00 II podwieczorek

Czytaj dalej

Grupy przedszkolne liczą od 10 do maksymalnie 18 dzieci. W czasie zajęć w placówce oraz na spacerach, opieka sprawowana jest przez jedną osobę na dziesięcioro dzieci w przypadku trzylatków oraz na dwanaścioro dzieci w przypadku czterolatków.

Dla wszystkich przedszkolaków organizujemy wycieczki z przejazdem autokarem. Dzieci z najstarszych grup mogą uczestniczyć także w wycieczkach z przejazdem komunikacją miejską.

Grupy przedszkolne w placówkach Academy International działają według następującego ramowego rozkładu dnia:

9:00-9:30 śniadanie

9:30-11:00 język angielski/zajęcia dydaktyczne

11:30-12:30 spacer/zabawa

12:30-13:30 obiad

13:30-14:30 odpoczynek/słuchanie bajek, muzyki

14:30-15:00 Mądra Główka-Łamigłówka

15:00-15:15 I podwieczorek

16:30-17:00 II podwieczorek