academy international
academy international

Proces rekrutacji

Jak wygląda proces rekrutacyjny w Academy International?

Projekty rekrutacyjne rozpoczynamy od publikacji ogłoszeń wewnątrz naszej firmy, a także na stronie Kariera i w portalach rekrutacyjnych.

1

Weryfikacja nadesłanych aplikacji

Proces rekrutacji oraz weryfikacja aplikacji prowadzona jest przez dyrektora placówki, do której aktualnie poszukujemy pracownika. Proces wspierany jest przez dyrektora Zarządzającego.

Każda przesłana do nas aplikacja jest uważnie czytana i analizowana pod kątem naszych oczekiwań oraz kwalifikacji kandydata.

Czytaj dalej

Weryfikacja nadesłanych aplikacji

Proces rekrutacji oraz weryfikacja aplikacji prowadzona jest przez dyrektora placówki, do której aktualnie poszukujemy pracownika. Proces wspierany jest przez dyrektora Zarządzającego.

Każda przesłana do nas aplikacja jest uważnie czytana i analizowana pod kątem naszych oczekiwań oraz kwalifikacji kandydata.

2

Rozmowa kwalifikacyjna

Wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne prowadzone w oparciu o technikę wywiadu kompetencyjnego (selekcji ukierunkowanej). W rozmowie rekrutacyjnej koncentrujemy się przede wszystkim na zachowaniach, które są powiązane z kompetencjami kluczowymi dla organizacji.

Celem takiej rozmowy jest więc przede wszystkim zweryfikowanie, czy kandydat – wziąwszy pod uwagę jego doświadczenia i zachowania, jak również motywację – będzie efektywny na oferowanym mu w naszej firmie stanowisku.

W trakcie rozmowy rekrutacyjnej weryfikowany jest również poziom wiedzy eksperckiej kandydata, jego umiejętności i doświadczenia w odniesieniu do stanowiska, na które aplikuje.

 • Zapewniamy poufność informacji przekazywanych w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.
 • W zależności od profilu stanowiska i jego miejsca w strukturze naszej firmy proces rekrutacji składa się z dwóch lub trzech etapów.
 • Każdy kandydat biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej otrzymuje informację zwrotną na temat wyniku rekrutacji, niezależnie od jej rezultatu.
 • Chętnie odpowiadamy na pytania kandydatów, dlatego rozmowa rekrutacyjna to także okazja do lepszego zapoznania się z profilem stanowiska, pogłębienia swojej wiedzy na temat naszej firmy, jej wartości i ludzi, którzy ją tworzą.
Czytaj dalej

Rozmowa kwalifikacyjna

Wybrani kandydaci są zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne prowadzone w oparciu o technikę wywiadu kompetencyjnego (selekcji ukierunkowanej). W rozmowie rekrutacyjnej koncentrujemy się przede wszystkim na zachowaniach, które są powiązane z kompetencjami kluczowymi dla organizacji.

Celem takiej rozmowy jest więc przede wszystkim zweryfikowanie, czy kandydat – wziąwszy pod uwagę jego doświadczenia i zachowania, jak również motywację – będzie efektywny na oferowanym mu w naszej firmie stanowisku.

W trakcie rozmowy rekrutacyjnej weryfikowany jest również poziom wiedzy eksperckiej kandydata, jego umiejętności i doświadczenia w odniesieniu do stanowiska, na które aplikuje.

 • Zapewniamy poufność informacji przekazywanych w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.
 • W zależności od profilu stanowiska i jego miejsca w strukturze naszej firmy proces rekrutacji składa się z dwóch lub trzech etapów.
 • Każdy kandydat biorący udział w rozmowie kwalifikacyjnej otrzymuje informację zwrotną na temat wyniku rekrutacji, niezależnie od jej rezultatu.
 • Chętnie odpowiadamy na pytania kandydatów, dlatego rozmowa rekrutacyjna to także okazja do lepszego zapoznania się z profilem stanowiska, pogłębienia swojej wiedzy na temat naszej firmy, jej wartości i ludzi, którzy ją tworzą.
3

Złożenie oferty

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest złożenie oferty zatrudnienia dla wybranego kandydata. Oferta składana jest telefonicznie, na życzenie kandydata może zostać przekazana w formie papierowej.

Kandydatowi, który przyjmie ofertę firmy, pozostaje jedynie dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem.

Czytaj dalej

Złożenie oferty

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest złożenie oferty zatrudnienia dla wybranego kandydata. Oferta składana jest telefonicznie, na życzenie kandydata może zostać przekazana w formie papierowej.

Kandydatowi, który przyjmie ofertę firmy, pozostaje jedynie dopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem.

Dodatkowe informacje

Kodeks skutecznego interview, czyli jak dobrze przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej

 1. Zapisz imię i nazwisko osoby rekrutującej oraz numer telefonu.
 2. Zbierz informacje na temat firmy.
 3. Przeczytaj dokładanie ogłoszenie, zastanów się dlaczego aplikowałeś na wybrane stanowisko.
 4. Przygotuj sobie konkretne przykłady na poparcie Twoich umiejętności i cech.
 5. Przygotuj sobie pytania, które chciałbyś/abyś zadać w czasie spotkania.

Proces wdrożenia

Jesteśmy dobrym pracodawcą, który rozwija, docenia i nagradza. Wiemy, że pozyskanie najlepszego pracownika to połowa drogi do sukcesu. Dlatego też myślimy o rozwoju naszej firmy i naszych pracowników.

W Academy International każdy pracownik przechodzi przez intensywny proces wdrożenia, który rozpoczyna się pracą z bezpośrednim przełożonym.

Dla osób zarządzających zespołami przygotowaliśmy specjalny cykl szkoleń managerskich. Po warsztatach nowi pracownicy mają wiedzę:

 • jak budować swój autorytet jako managera
 • jak prowadzić z pracownikami motywujące i inspirujące rozmowy o wynikach
 • jak profesjonalnie przeprowadzać procesy rekrutacyjne
 • jak dopasować styl przywództwa w zależności od etapu rozwoju pracownika

Rozwój pracownika

Wszystkie działania rozwojowe, które oferujemy pracownikom, wynikają z wnikliwej diagnozy. Przygotowując szkolenia rozwojowe bierzemy pod uwagę wyniki, jakie pracownik uzyskuje oraz wnioski płynące z indywidualnych spotkań z przełożonymi. Na tej podstawie dobieramy działania rozwojowe dopasowane do potrzeb pracownika. Oferujemy metody i narzędzia rozwojowe szyte na miarę.

Działania rozwojowe prowadzone przez AI to nie tylko szkolenia i warsztaty, lecz również:

 • praca coachingowa,

 • mentoring,

 • shadowing.

Oceny roczne

Wszyscy pracownicy AI przechodzą regularnie proces oceny okresowej. Podsumowują z przełożonym na podstawie ustalonych kryteriów, co i w jaki sposób udało im się osiągnąć w poprzednim okresie oraz planują cele biznesowe i rozwojowe, które będą realizować w kolejnym roku.

Dane pozyskane w procesie oceny okresowej są wykorzystywane m.in. w planowaniu szkoleń wewnętrznych, rekrutacji wewnętrznej, programach rozwojowych dla pracowników. Ocena roczna będzie docelowo uwzględniana w procesie rocznego przeglądu wynagrodzeń.