academy international
academy international

Edukacja w AI

Dbamy o wszechstronny rozwój

Academy International to nowoczesne placówki edukacyjne i wyjątkowe miejsce na edukacyjnej mapie Warszawy XXI wieku - tu zabawa przeplata się z nauką, dając dzieciom poczucie niezależności i bezpieczeństwa.

W Academy International zapewniamy ciągłość edukacji

od 15. miesiąca życia dziecka do końca szkoły podstawowej. Od początku stawiamy na dwujęzyczność, dzięki której zapewniamy dzieciom łatwiejszy start. Od 5. roku życia wprowadzamy trzeci język - hiszpański.

Środowisko daltońskie

W całym procesie edukacji wychowujemy dzieci w środowisku daltońskim, ucząc je samodzielności, odpowiedzialności, umiejętności współpracy z innymi i autorefleksji, by potrafiły konsekwentnie dążyć do wyznaczonych celów i osiągały sukcesy w wybranych przez siebie dziedzinach. 

Umiejętność logicznego myślenia

Od początku przedszkola do zakończenia szkoły podstawowej rozwijamy u dzieci umiejętność logicznego myślenia. Służy temu nasz autorski program, dostosowany do kolejnych etapów rozwoju dziecka – od prostych zabaw logicznych, poprzez grę w szachy aż po rozszerzony program matematyki. 

"Jestem młodym liderem"

W szkołach realizujemy także nasz flagowy i autorski projekt "Jestem młodym liderem", który pozwala nam uzupełnić programy nauczania o rozwój kompetencji liderskich u dzieci.

Wierzymy, że dzięki połączeniu wszechstronnego wykształcenia z umiejętnością odkrywania własnego potencjału i systematycznym rozwojem pewności siebie nasi wychowankowie odnajdą się w każdym środowisku oraz osiągną sukces - niezależnie od tego, czy zechcą zostać astronautą, ekonomistą, lekarzem, sportowcem czy artystą. Więcej informacji na temat programu znajdziesz TUTAJ

Rodzice naszych wychowanków kończących poszczególne etapy nauki w Academy International mogą być pewni, że ich dzieci poradzą sobie na kolejnych etapach edukacji. Nasze przedszkola przygotują dziecko do szkół Academy International, w których dbamy o wysoki poziom zarówno poszczególnych przedmiotów, jak i języka angielskiego, w którym prowadzone są wybrane przedmioty (science, math, geography, biology, history) oraz języka hiszpańskiego. 

Dzieci, które ukończą naszą szkołę podstawową, poradzą sobie w szkołach kończących się maturą międzynarodową.